Hoe Vlam Zemst ontstond

Hoe Vlam Zemst ontstond

Vlam werd in 1994 opgericht door 3 mensen die nooit eerder aan politiek deden. Walter Van Moer, Paul Vanhamme en Greta Lauwers zaten hun schouders onder een lokale politieke partij die de naam VLAM kreeg. Vlam staat voor Veiligheid en Leefbaarheid met Aandacht voor Mensen. Bij de eerste deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 1994 haalden we meteen 3 zetels binnen en een afvaardiging in het OCMW en Vast Bureau. Met veel inzet, volharding, studie, opleiding en gedrevenheid van de verkozenen en heel wat vrijwilligers groeide Vlam uit tot één van de grootste en langstbestaande lokale partijen in Vlaanderen. In tegenstelling tot alle traditionele politieke partijen krijgt Vlam als lokale partij geen enkele werkingssubsidie. Traditionele partijen krijgen jaarlijks een dotatie van uw en ons belastinggeld. 

Bij de recentste gemeenteraadsverkiezingen in 2012 nam Vlam voor de 4de maal deel. Alhoewel we in al die jaren nooit veel aandacht kregen in de media belette dit ons niet om stand te houden daar waar bepaalde traditionele partijen bijna volledig uit het politieke Zemstse landschap verdwenen. Vlam behield 4 zetels in de gemeenteraad en had enkele stemmen tekort om een 5de zetel in de wacht te slepen. Vele Zemstenaren percipiëren ons dan ook terecht als de enige partij die echt dicht bij de mensen staat en oor en oog heeft voor de bekommernissen van elke dag. 

Vlam blijft dan ook groeien. Steeds zijn gemotiveerde en positief ingestelde mensen welkom om ons team te versterken. Ook jongeren krijgen bij ons terechte kansen. Interesse om meer te weten te komen? Neem dan vrijblijvend contact met één van onze mandatarissen of bestuursleden.