Vlam verdient jouw stem

Vlam verdient jouw stem

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober biedt Vlam een programma aan waarin elke Zemstenaar, die wil leven in een gemoedelijk en warm Zemst, zich kan terugvinden.
We zetten in op 4 belangrijke thema’s:
   - Betaalbaar wonen
   - Veiligheid
   - Leefbaarheid voor mens en dier
   - Behoud van het landelijke karakter en de open ruimte.
Naast deze 4 speerpunten spitsen wij ons ook toe op lokale economie, het aanpakken en vernieuwen van alle straten in slechte staat, reële inspraak van de burgers met terugkoppeling op hun ideeën, livestream van de gemeenteraadszittingen, personeel, enzovoort. Ons integrale programma vind je binnenkort op onze website.

Heb jij nog een voorstel of idee rond onze thema’s uit ons programma, laat het ons dan zeker weten via één van onze mandatarissen of via info@vlamzemst.be